Ủ Trắng Sữa Bò Non KíchTrắng 1000ml-45.000đ

Mô tả sản phẩm Ủ Trắng Sữa Bò Non KíchTrắng 1000ml

  • Côngdụng : kích tr,ắng da, dư,ỡng ẩm cho da, , làm nha mịn màn,g căng bó,ng như da, em bé Có tác dụ,ng 👙 Trắng da, toàn thâ,n 👙 Dưỡ,ng da 👙 Làm mát da, 👙 Trắng sáng mị,n mà,ng da, thì chị em phụ nữ không thể bỏ cách ủ s,a No,n kíc,h trắng con bò Cũng dùng được cho mọi cách như . 👸Pha với m,ật ong 👩‍🎨Pha với bột n,ghệ 👸Pha với tr,à xanh Dùng được hết nhaaa ❤️❤️❤️Công dụng : kích trắ,ng da, , dưỡ,ng ẩm cho da, , làm nha mịn mà,ng căng ,bó,ng như da,em bé Có tá,c ,dụng 👙 Trắng da, to,àn thân 👙 Dưỡ,ng d,a 👙 Làm mát da, 👙 Trắng sá,ng mịn m,àng da, thì chị em phụ nữ không thể bỏ cách ủ s,ữa N,on kíc,h trắng con bò Cũng dùng được cho mọi cách như . 👸Pha với m,t on,g 👩‍🎨Pha với bộ,t n,ghệ 👸Pha với trà, xa,nh Dùng được hết nhaaa ❤️❤️❤️

Giá tham khảo: 45.000 VNĐ