PQA Thống Phong dùng cho người bị Guot, Gút-120.000đ

Mô tả sản phẩm PQA Thống Phong dùng cho người bị Guot, Gút

THÀNH PHẦN PQA Thống Phong:Cho 1 gói 5gCao dây gắm:600mgCao hoàng bá: 540mgCao thương truật: 540mgCao Nam tinh: 540mgCao xuyên khung: 270mgCao thần khúc: 270mgCao bạch chỉ: 200mgCao phòng kỳ: 200mgCao uy linh tiên: 150mgCao đào nhân: 144mgCao khương hoạt: 90mgCao quế chi: 90mgCao hồng hoa: 36mgPhụ liệu: Lactose vừa đủ 1 góiQUI CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp 12 gói, 1 gói 5g

 

Giá tham khảo: 120.000 VNĐ